15 January 2021
Home / Observații / Rata locurilor de muncă vacante crește lent

Rata locurilor de muncă vacante crește lent

Numărul și rata locurilor de muncă vacante și-au continuat trendul ascendent început în 2013. Totuși ritmul de creștere este scăzut, mai ales dacă ținem cont de faptul că salariul mediu real a crescut cu 9,5% în ultimul an, un ritm foarte înalt, mai degrabă specific anilor de boom economic.

Locuri vacante

Pare logic să ne închipuim că creșterea salarială se produce ca urmare a creșterii cererii de muncă (oferta nu cunoaște variații semnificative pe termen scurt), astfel încât creșterile de salarii ar trebui însoțite (ba chiar anticipate) de creșterea ratei locurilor de muncă vacante. În ultima perioadă însă creșterea salariului real s-a datorat mai degrabă creșterii salariului minim și reducerii puternice a inflației, și mai puțin unei autentice creșteri a cererii de muncă. Economia își revine totuși lent din criză.

Dan Popa arată și faptul că creșterea ratei locurilor de muncă vacante pe fondul menținerii ratei șomajului ilustrează o defecțiune pe piața muncii, adică lipsa de corelare între oferta de muncă și nevoile angajatorilor. În opinia mea, această problemă nu se va rezolva de la sine, odată cu creșterea economică, deoarece abilitățile salariaților țin de educația și pregătirea lor, în vreme ce cererea de muncă pornește de la necesitățile economiei.

 

5 Shares
Share
Tweet
Share