3 December 2020
Home / Aberaţia de intervenţie / Gafele și ilegalitățile se țin lanț la schema ajutorului de minimis

Gafele și ilegalitățile se țin lanț la schema ajutorului de minimis

După startul extrem de prost, cu o aplicație de înscriere în care se pot introduce firme fictive și se pot dobândi punctaje care nu au legătură cu realitatea, nu mă așteptam ca programul de minimis să continue într-o manieră rezonabilă, în ciuda dezmințirilor și justificărilor oferite de oficialități. Unde am ajuns? La etapa de evaluare a cererilor depuse. În mod normal, după expirarea deadline-ului de înscriere, AIPPIMM trebuia să prezinte o listă cu solicitanții admiși în vederea verificărilor de eligibilitate. Fiindcă așa au spus de la bun început:

c) După expirarea termenului de inscriere şi în conformitate cu punctajul obţinut online, pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, se publică în termen de 1 zi lucrătoare, lista centralizată cu solicitanţii  acceptaţi în vederea verificărilor administrative, de eligibilitate.

Această listă nu a mai apărut, probabil s-a pierdut în zăpadă. Autoritățile ne-au oferit doar o situație cu cele 7138 de firme înscrise. Au vreo scuză, alta că doar datorită incompetenței lor s-a ajuns în această situație, printre cele peste 7000 de firme numărându-se probabil sute de firme fantomă (spunea chiar doamna Grapini), ceea ce face foarte dificilă separarea grâului de neghină și publicarea listei cu firmele acceptate?

Acum, în ordinea punctajului obținut, firmele înscrise trebuiau să primească scrisori prin care să fie chemate cu documentația completă pentru evaluare. Dar cum să faci asta când punctajul devine irelevant?! S-a luat decizia să se trimită scrisori de înștiințare la toate firmele cu punctaj peste 60, adică la… 7082. Scrisoarea – un document oficial al statului – are cu un aspect penibil, de parcă ar fi fost scanată cu freza de zăpadă (click pentru mărire):

Scrisoare

După un moment de reflecție și-au dat seama probabil că acest fapt va declanșa un haos la Oficiile teritoriale unde ar fi urmat să se prezinte cohorta de firme. Și atunci au reevaluat situația și au emis un comunicat prin care li se spune celor care au avut mai puțin de 90 de puncte să rămână totuși acasă:

Datorită numărului mare de aplicanţi la schema de ajutor de minimis, instituită în baza HG nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi la solicitarea mediului de afaceri, Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism face următoarele precizări:

Întrucât întocmirea documentaţiei aferente cererii de acord pentru finanţare presupune costuri ridicate (raport ANEVAR, autentificare documente, extras de carte funciară etc.), pentru a limita efortul financiar depus de către aplicanţi, societăţile care au obţinut un punctaj mai mic de 90 de puncte NU SUNT OBLIGATE să depună cererea de acord şi documentaţia aferentă în termenul de 10 zile lucrătoare de la primirea Scrisorii de înştiinţare privind admiterea la verificarea administrativă şi de eligibilitate, emisă la 28.01.2014. Acestora li se vor solicita documentele printr-o nouă Scrisoare, emisă ulterior, în aceleaşi condiţii, în cazul suplimentării bugetului sau dacă vor exista renunţări sau respingeri.

Această decizie încalcă prevederile Ghidului solicitantului și ale HG 274/2013. care spune clar, la Anexa 1, art. 4, al. 4:

    (4) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă, solicitanţii care au îndeplinit punctajul minim de 60 de puncte au obligaţia depunerii cererii de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative, la OTIMMC din raza teritorială unde se află sediul social al solicitantului

Nu există nici o justificare pentru o asemenea decizie, alta decât abrambureala de la minister. De unde știm că bugetul acoperă toate cererile firmelor cu punctaj de peste 90? Aș mai aminti, ca fapt divers, că statul mai are o obligație, conform Ghidului solicitantului, să stabilească ce firme sunt admise în cadrul bugetului, respectiv în afara lui:

Incalcarea 1

Dar reglementările oficiale sunt teorie, pe funcționarii publici practica îi omoară. Și ca să reziste, fac după cum îi taie capul, pe banii și nervii contribuabililor.

[layout show=”1″]

0 Shares
Share
Tweet
Share