25 May 2016
Home / Criza economică

Criza economică

NOU! Articole relevante pentru criza din România:

O criză a statului, o singură soluție

Obsesia “urgenței” și calea de ieșire din criză

Poate fi criza un pretext pentru restrângerea drepturilor individuale?

IMPORTANT!

Pentru mai multe explicaţii, vă recomand să citiţi cartea mea
BOGDAN GLAVAN - Colectia Business

Aici puteti vedea cuprinsul cartii.

Cine sunt vinovaţii?

  Criza economică începută în 2007 şi cu termen de finalizare incert reprezintă un subiect preocupant pentru multă lume. Este cert că astăzi asistăm la cea mai gravă criză din ultimii 80 de ani.
  Avem o explicaţie oficială a crizei, furnizată de instituţiile publice, potrivit căreia problema îşi are originea în comportamentul nepotrivit al agenţilor economici (cuvinte cheie: egoism, lăcomie, speculaţie ş.a.) şi în imposibilitatea pieţei de a funcţiona lin, asigurând alocarea corespunzătoare a resurselor (cuvinte cheie: asimetrie informaţională, capcana lichidităţii, deflaţie ş.a.).
  Pe de altă parte, majoritatea cercetătorilor – membri corpului academic, dar şi analiştii din sectorul privat – susţin că tocmai intervenţia statului a sădit seminţele turbulenţelor financiare pe care le traversăm în prezent. Ca un corolar, potrivit acestora, reţeta prescrisă de autorităţi nu poate duce la atenuarea dificultăţilor economice ci, din contră, la agravarea lor.
  Criza economică este rezultatul unui complex de factori, care includ în principal: erori de politică monetară, distorsionarea stimulentelor agenţilor economici şi patologia politicii de reglementare financiar-bancară. Să le luăm pe rând.

  1. Politica monetară
  În primul rând, o teză ferm stabilită de ştiinţa economică este aceea că orice criză de proporţii sistemice este urmarea unui „exces” monetar – a unui proces de reducere artificială a ratei dobânzii şi de expansiune a creditului. Istoria este pigmentată cu numeroase episoade de tip boom-bust, prin care politica inflaţionistă a statului afectează calculul economic al participanţilor la piaţă, generând profituri iluzorii şi alimentând o frenezie speculativă care, în cele din urmă, se destramă sub povara propriei inconsistenţe. Din acest punct de vedere, criza economică actuală nu este cu nimic diferită de criza anilor 1930, cunoscută sub numele de Marea Depresiune.
  Factorul determinant fundamental al crizei este politica inflaţionistă de la începutul anilor 2000. Sfătuit de Ben Bernanke – actualul guvernator al băncii centrale a SUA (FED), pe atunci simplu membru al consiliului guvernatorilor, Alan Greenspan a decis să reducă rata dobânzii prin emisiunea de bani. Am asistat astfel la o „relaxare monetară” extrem de serioasă, indiferent de standardul la care ne raportăm: rata dobânzii a scăzut de la 6,25% la începutul anului la 1,75% la sfârşitul acestuia. Ea a continuat să scadă, atingând un nivel record de 1% în 2003, nivel la care a rămas timp de un an. Atenţie, este vorba de rata nominală a dobânzii! În contextul creşterii preţurilor, rata reală a fost chiar negativă, timp de 2 ani şi jumătate – ceea ce înseamnă că băncile au fost plătite ca să ia bani de la Fed, bani pe care i-au canalizat în economie ţinând cont de celelalte stimulente şi constrângeri politice care le influenţează deciziile.
  Dar SUA nu a mers singură în acest război contra stabilităţii economice. Banca Japoniei (BoJ) adoptase deja o politică similară, oferind băncilor subordonate bani cu dobândă nominală zero, iar Banca Centrală Europeană (ECB) a redus rata dobânzii la circa 2%, nivel la care a menţinut-o aproape 4 ani. Astfel, până în 2006 rata reală a dobânzii în zona euro şi în Japonia s-a situat, de asemenea, la un nivel apropiat de zero. În Marea Britanie, banca centrală (BoE) a condus politica monetară după un tipar similar.
  O parte din banii puşi la dispoziţie de băncile centrale au fost jucaţi „pe teren propriu” – investiţi în propriile economii. Cel mai bun exemplu îl constituie tocmai boom-ul imobiliar din SUA, însă astfel de fenomene au existat oriunde condiţiile monetare au permis înflorirea speculei imobiliare: Spania şi Islanda sunt două exemple elocvente. Cercetătorii OECD au coroborat statistici din diverse ţări şi au arătat cum amplitudinea avântului pieţei imobiliare este asociată direct cu amploarea expansiunii creditului.
  Cealaltă parte a banilor au fost jucaţi „în deplasare”, adică au luat calea investiţiilor străine, concretizate la rândul lor în exploatarea celor mai riscante oportunităţi ivite. La scară istorică, expansiunea creditului către economiile în dezvoltare nu are precedent decât în episodul similar din a doua jumătate a anilor 1970 şi începutul anilor 1980, care a fost urmat de celebra „criza a datoriilor” (afectate au fost în special state din America Latină).

  criza

  În principal, aceste fluxuri de capital au fost filtrate de către sistemul bancar. Astfel, grupurile financiare occidentale au atras masiv resurse pe termen scurt şi la un cost redus de pe piaţa financiară internaţională folosindu-le pentru a sponsoriza creşterea cifrei de afaceri a subsidiarelor lor din economiile emergente în curs de dezvoltare. Mare parte din aceste influxuri de capital au fost investite tot în active imobiliare – plasamente puţin lichide şi riscante prin natura lor, dar foarte profitabile câ timp piaţa continua să crească. Acest fenomen s-a înregistrat şi în Europa de Est, inclusiv în România.
  Figura de mai jos confirmă faptul că explozia creditării în economiile în dezvoltare din estul Europei are la origine politica monetară permisivă de la începutul anilor 2000. Conform datelor statistice, de la mijlocul anului 1997, în momentul în care s-a declanşat panica subprime, dinamica depozitelor a încetat să mai ţină pasul cu evoluţia creditului, sectorul bancar acumulând brusc şi vertiginos datorii de circa 250 miliarde dolari, majoritatea pe termen scurt. Se estimează că 90% din aceste datorii sunt deţinute de băncile europene.
  Figura de mai jos confirmă faptul că explozia creditării în economiile în dezvoltare din estul Europei are la origine politica monetară permisivă a FED, Japoniei şi ţărilor europene de la începutul anilor 2000. Conform datelor statistice, de la mijlocul anului 1997, în momentul în care s-a declanşat panica subprime, dinamica depozitelor a încetat să mai ţină pasul cu evoluţia creditului, sectorul bancar acumulând brusc şi vertiginos datorii de circa 250 miliarde dolari, majoritatea pe termen scurt. Se estimează că 90% din aceste datorii sunt deţinute de băncile europene.

  Evolutia depozitelor

  Politica banilor ieftini nu ne spune însă decât o parte a poveştii crizei financiare actuale. Alte câteva elemente au contribuit la trasarea detaliilor acesteia.

  2. Distorsionarea stimulentelor şi hazardul moral
  Efectele politicii de expansiune monetară au fost acutizate de distorsionarea stimulentelor care modelează comportamentul agenţilor economici, ale instituţiilor financiar-bancare în primul rând.
  În vârful acestui monetar-bancar sistem se află banca centrală în calitatea sa de producător monetar. În acest domeniu avem un monopol de stat, care poate decide să crească oferta de bani într-un ritm mai mare sau mai mic în funcţie de interesele politice. Important este faptul că banca centrală poate extinde oricând masa monetară, deoarece banii de hârtie pe care îi produce costă practic… zero. Astfel, devine foarte simplu pentru stat să adopte politica too big to fail, prin care bancherii şi ceilalţi actori importanţi din sistemul financiar sunt încurajaţi să se îndatoreze şi să investească imprudent. Dacă investiţiile se întorc cu profit, banii se duc în buzunarele bancherilor şi ale celorlalţi jucători de pe piaţă. Dacă investiţiile aduc pierderi, acestea sunt externalizate prin inflaţie. Practic, statul salvează de la faliment bancherii pentru că nu îl costă aproape nimic să producă banii necesari acoperirii respectivelor pierderi. Crizele „rezolvate” astfel sunt celebre (menţionăm doar căteva exemple, cu „rezonanţă” internaţională): Mexic, 1994; Asia de Sud-Est, 1997; Rusia, 1998; Turcia 2001; Argentina, 2001.
  Mizând pe capacitatea statului de a-i salva, bancherii se comportă nesăbuit – fenomen cunoscut sub numele de „hazard moral”. Nimănui nu-i mai pasă de raţionalitatea economică din moment ce eventualele pierderi pot fi pasate statului. De fapt, raţionalitatea este întoarsă pe dos. Devine rentabil să speculezi, să te îndatorezi, pentru că numai aşa poţi câştiga. Dacă stai pe margine şi te comporţi prudent, nu faci decât să iroseşti o oportunitate şi să pierzi (în raport cu ceilalţi). Pur şi simplu aceasta este logica după care funcţionează sistemul. Indiferent câte reglementări i se aduc, tendinţa către crize este încorporată în sistem. Ea nu poate fi evitată decât prin reformarea din temelii a acestuia.
  Hazardul moral este acutizat de diversele reglementări guvernamentale, precum programul de garantare a depozitelor. Însă furnizarea unei plase de siguranţă pentru bănci şi clienţii acestora nu duce decât la înrăutăţirea lucrurilor, sporind riscul crizelor sistemice. În faţa efectelor neintenţionate ale propriilor măsuri, autorităţile nu s-au dezis de propria înţelepciune, reacţionând pentru menţinerea status-quo-ului şi propunând alte măsuri.
  Aşa s-a ajuns ca în prezent, sistemul financiar să reprezinte cel mai reglementat domeniu din economie. De aceea, a pune crizele acestuia pe seama erorilor comise de agenţii implicaţi, graţie gradului prea mare de libertate de care se bucură, face dovada unui serios handicap intelectual. Politica de reglementare prudenţială alimentează cercul vicios amintit mai sus: băncile au şi mai puţine stimulente de a adopta un comportament prudent în măsura în care supervizarea exercitată de autoritatea publică înlocuieşte managementul privat al riscului. Altfel spus, statul încearcă să limiteze hazardul moral printr-o politică ale cărei efecte nu fac decât să accentueze această problemă.
  Fără autorităţi de supraveghere, creditor în ultimă instanţă şi garanţii guvernamentale, riscul activităţii bancare este suportat exclusiv de bancheri. În absenţa unei plase de siguranţă, băncile sunt stimulate să păstreze mai mult capital, în scop preventiv. Intervenţia statului are efectul neintenţionat de a înlocui responsabilitatea privată cu cea publică, motivând băncile să păstreze cât mai puţin capital şi sporind, astfel, riscul fragilităţii sistmului financiar. Apare o asimetrie a responsabilităţii. Dacă banca are profit, banii sunt încasaţi de proprietarii acesteia; dacă banca are pierderi, ele vor fi împărţite între acţionari şi stat (contribuabili).

  Evolutia capitalului

  După cum se poate observa din figura de mai sus, pe parcursul secolului XX rata capitalului a scăzut treptat. Acesta este poate cel mai semnificativ aspect al fragilităţii sistemului bancar. Şi nimeni nu a reuşit să-l explice altfel decât prin prisma stimulentelor perverse la care este supus sistemul prin interferenţa autorităţii politice.

  3. Reglementări nocive

  Deşi determinat decisiv de politica monetară greşită a principalelor bănci centrale – factor care el singur este responsabil de fragilitatea sistemului financiar prin creşterea ratei de îndatorare – aspectul crizei economice actuale este şi rezultatul unor măsuri legislative specifice care, intenţionat sau nu, au afectat stabilitatea sistemului prin acumularea de active neperformante. Aici ne referim în primul rând la politica inspirată de stat prin care băncile din SUA au acordat preferenţial împrumuturi „sub-standard”.

  3.1. Reglementări interne şi „bomba” subprime
  Avem în vedere programul guvernului american de încurajare a creditării populaţiei sărace – aşa-numitele credite subprime – pe fondul mai vechii politici de creştere a numărului proprietarilor de case. Măsurile legislative adoptate în acest sens au distorsionat alocarea creditului, în sensul stimulării expansiunii construcţiei de locuinţe şi creşterii ponderii împrumuturilor neperformante.
  Ca peste tot în lume, autoritatea politică riscă să derapeze pe tărâmul angajamentelor care aduc voturi dar care sunt dificil de susţinut în viitor; între acestea, angajamentul de a facilita cumpărarea unei case intră în categoria oldies but goldies a promisiunilor populiste. Peste ocean, povestea implicării statului în îmbunătăţirea situaţiei locative a naţiunii a început în 1934, cu înfiinţarea Federal Housing Administration (FHA). Această instituţie avea misiunea de a garanta împrumuturile ipotecare şi de a încuraja astfel băncile să crediteze cumpărarea de locuinţe. De la bun bun început, standardele prevăzute pentru eliminarea cazurilor de neplată au fost firave, dar ele s-au subţiat şi mai mult pe parcurs. Iniţial, FHA a cerut solicitantului de credit să ofere un avans de minim 20% din valoarea ipotecii – avans considerat relativ redus de băncile vremii. Treptat, această cerinţă s-a diluat într-atât încât, în 2004, FHA cerea debitorilor să vină cu un avans de doar 3%, iar în Congres se pregătea modificarea legislaţiei pentru a scădea acest nivel la 0%!
  La puţin timp după înfiinţarea FHA, în 1938, în cadrul programului New Deal lansat de preşedintele Roosevelt, a fost creată Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), cu scopul de a cumpăra ipotecile garantate de FHA. Fannie Mae a acţionat astfel ca un braţ prin care guvernul refinanţează băncile obişnuite, oferindu-le acestora posibilitatea de a extinde şi mai mult creditarea.
  În 1968 guvernul a despărţit formal activitatea Fannie Mae de bugetul de stat, măsură prin care a reuşit să „reducă” semnificativ datoria publică (deoarece datoria acumulată de Fannie Mae nu se mai regăsea în situaţia contabilă a statului). În esenţă, măsura guvernului nu a fost diferită de practicile atât de blamate la care au recurs firme private precum Enron în anii 1990 şi băncile de investiţii în anii 2000. Aceste companii au înfiinţat instituţii speciale (SIV – special investment vehicles) cu unicul scop de a-şi mări capacitatea de îndatorare fără ca acest leveraging să se reflecte în situaţia contabilă a firmei-mamă.
  Fannie Mae a fost privatizată, dar activitatea sa a rămas strict reglementată, mai ales în ceea ce priveşte obligaţia de a asigura creditarea segmentelor sărace ale socetăţii. O parte din activitatea de creditare ipotecară a fost preluată de nou-înfiinţata Government National Mortgage Association (Ginnie Mae). Se cuvine să precizăm că Ginnie Mae a dezvoltat conceptul de obligaţiune acoperită cu ipoteci – mortgage-based security (MBS), prin intermediul căruia guvernul a externalizat o parte a datoriei publice, transferând-o investitorilor privaţi – instrument financiar considerat astăzi drept „activ toxic”.
  În 1970 a fost creată Federal National Mortgage Corporation (Freddie Mac) pentru a titriza creditele ipotecare convenţionale. În timp, activităţile celor două instituţii, Fannie Mae şi Freddie Mac, s-au dezvoltat după un tipar similar, ambele atrăgând resurse de pe piaţa de capital şi folosindu-le pentru a prelua de la bănci creditele ipotecare.
  Din 1992 Congresul şi guvernul au obligat Fannie Mae şi Freddie Mac să cumpere tot mai multe ipoteci, orientându-se cu precădere spre clasa oamenilor cu venituri scăzute. Ponderea ipotecilor asociate creditelor pentru persoane cu venituri reduse a crescut în portofoliul celor două instituţii guvernamentale de la 42% în 1996 la 52% în 2005.
  Pentru a-şi finanţa creşterea portofoliului, Fannie Mae şi Freddie Mac s-au împrumutat pe piaţa de capital. Practic, au recurs la revânzarea activelor din portofoliu sub forma obligaţiunilor garantate cu ipoteci – instrumente financiare care s-au bucurat de un deosebit succes deoarece au oferit participanţilor la piaţă ocazia de a investi în titluri cu risc scăzut. În cursul procesului de titrizare, statul a oferit indirect o sinecură agenţiilor de rating, chemate să noteze emisiunile de obligaţiuni. De remarcat că cele trei agenţii de rating cunoscute – Standard & Poor’s, Moody’s şi Fitch – sunt principalele organisme de acest gen acreditate de guvernul SUA, iar mari investitori instituţionali precum firmele de asigurări şi fondurile de pe piaţa monetară nu pot investi decât în active certificate de agenţiile de rating! Nu este de mirare că agenţiile de rating au oferit nota maximă titlurilor financiare emise de instituţii care acţionează conform obligaţiilor la care sunt supuse prin legislaţia care le reglementează activitatea.
  În anii 2003 şi 2004, în timp ce erau investigate de legislativ pentru comiterea unor fraude contabile, Fannie Mae şi Freddie Mac şi-au salvat onoarea prin promisiunea de a acorda mai multe fonduri pentru finanţarea achiziţiei de case de către persoanele sărace. În acest mod cele două instituţii au devenit cei mai importanţi cumpărători de credite ipotecare subprime, cu o expunere totală de 1 trilion dolari, contribuind decisiv la creşterea şi căderea balonului speculativ.

  3.2. Eşecul reglementărilor globale
  La nivel global, eşecul politicii de reglementare s-a manifestat prin efectele adverse ale Acordului de la Basel. Acordul de la Basel – cunoscut sub numele „Basel I” – a apărut în 1988 şi a cerut tuturor băncilor să păstreze un nivel al capitalului de 8% din valoarea ajustată la risc a activelor pe care le deţin. Această valoare se calcula după o metodologie stabilită de un organism inter-guvernamental.
  Oarecum previzibil, instituţiile bancare au încercat să păcălească sistemul, speculând portiţele existente inerent în orice orice reglementare publică. Pe scurt, băncile au decis să îşi modifice portofoliul în favoarea acumulării disproporţionate de active riscante. Şi, desigur, crizele financiare nu au dispărut, ci au continuat să se repete cu aceeaşi frecvenţă ca şi înainte de adoptarea acordului – vezi criza asiatică din 1997.
  Ca o consecinţă neintenţionată a prevederilor Acordului de la Basel (între timp „modernizat” prin acordul Basel II – formă în care s-a dovedit incapabil să prevină criza actuală), băncile au recurs la scoaterea activelor cu grad ridicat de risc în afara bilanţului propriu utilizând în acest scop titrizarea şi instrumente financiare complexe. De exemplu, băncile au realizat că pot credita agenţii economici în mod indirect, prin intermediul unei instituţii specializate, evitând astfel necesitatea creşterii capitalului propriu. Pe scurt, băncile pot crea instituţii financiare separate, care emit obligaţiuni (se finanţează prin îndatorare, în special pe termen scurt) folosind resursele colectate pentru acordarea de credite. Cu toate că din punct de vedere juridic banca nu este considerată titularul portofoliului de credite, în sens economic, între aceasta şi instituţia intermediară există o strînsă dependenţă, deoarece ultima foloseşte garanţiile implicite şi explicite oferite de prima pentru a se dezvolta. După cum experienţa a demonstrate, în eventualitatea producerii unei crize, banca-mamă nu îşi poate abandona subsidiarele-copii, deoarece falimentul acestora ar dăuna reputaţiei sale.
  Există şi alte motive care ne îndreptăţesc să afirmăm că politica de reglementare „prudenţială” subminează în realitate funcţionarea eficientă a pieţei. În particular, modificarea sistemului de management al riscului şi politica vizând creşterea transparenţei determină de fapt pieţele să fie mai puţin stabile, sporind şansele producerii unei crize.
  Reglementări emise de autorităţile publice naţionale şi internaţionale, de tipul Basel I şi II, constrâng băncile să renunţe la politica lor independentă şi să adopte modele standard de evaluare cantitativă a riscului. Cu un secol în urmă, băncile erau conduse în mod antreprenorial (în sensul economic al termenului). Ele erau preocupate de identificarea proiectelor de investiţii rentabile, cărora să le asigure finanţarea necesară. Deoarece mediul economic este incert iar mulţimea investiţiilor posibile extrem de eterogenă, analiza fiecărei propuneri de finanţare avea un puternic accent antreprenorial, speculativ. Băncile încercau să descopere, anticipativ, forma concretă în care să îşi fructifice capitalul propriu şi cel atras astfel încât să obţină cel mai mare profit posibil. Misiunea lor nu era, din această perspectivă, diferită de misiunea oricărui alt întreprinzător, care ştie că numai identificând oportunităţi de afaceri încă neexploatate, inovând, surclasându-i pe ceilalţi, poate supravieţui pe piaţă.
  În present, lucrurile stau complet diferit. Consecinţă directă a politicii de reglementare a riscului, dimensiunea antreprenorială veritabilă a funcţionării băncilor este înlocuită, din ce în ce mai mult, cu activitatea tipic birocratică. Oportunităţile de investire (activele) sunt împărţite de autoritatea publică pe categorii de risc, iar riscul urmează să fie calculat conform unor modele şi după o metodologie aprobată tot de stat. Incertitudinea este exclusă din modelele matematice. Băncile sunt puternic încurajate (a se citi, obligate) să se supună normelor tehnice emise de autoritatea de supraveghere bancară. Este din ce în ce mai puţin loc pentru exercitarea abilităţii antreprenoriale, pentru că instituţiile financiare nu-şi mai pot derula afacerile după propria politică, ci după cum le dictează autoritatea de reglementare. Activitatea bancară este mai puţin speculativă şi mai mult birocratică.
  La fel cum un număr de studenţi care au de rezolvat individual aceeaşi ecuaţie, vor sfârşi prin a ajunge la aceeaşi soluţie, instituţiile financiare (re)acţionează în grup. Ex post, comportamentul studenţilor capătă trăsături de turmă, deoarece toţi au parcurs raţionamente similare pentru a ajunge la soluţia ecuaţiei. La fel se întâmplă şi cu instituţiile financiare care, puse în faţa datelor pieţei şi a cerinţei de respectare a unor condiţii prudenţiale, trebuie să calculeze portofoliul optim. Nu ne putem aştepta ca din aceste calcule să rezulte portofolii foarte diferite. Din contră. Dacă aşa stau lucrurile, atunci este firesc să ne aşteptăm ca participanţii la piaţă să urmeze trasee similare, după cum le dictează calculele.
  Omogenizarea evaluării riscului duce la omogenizarea portofoliilor şi, mai departe, la similitudinea actelor de tranzacţionare, deci la comportamentul de turmă. Comportamentul de turmă nu este efectul naivităţii, necunoaşterii, asimetriei informaţionale sau imitaţiei, ci tocmai rezultatul „cunoaşterii identice” – a faptului că toţi participanţii la piaţă evaluează riscul diverselor investiţii în mod similar, datorită legislaţiei în domeniu.
  Comportamentul de turmă este accentuat de reglementările care vizează creşterea transparenţei. Dintr-o perspectivă tradiţională, fiecare competitor pune preţ pe secretizarea afacerilor sale, pentru că pericolul de a fi imitat îi reduce profitul potenţial. Aşa cum fiecare fabricant de ciocolată concurează pentru banii publicului, străduindu-se permanent să ofere sortimente originale şi păstrând cu sfinţenie secretul asupra fabricării acestora, la fel fiecare investitor este motivat să păstreze secretul asupra „reţetei sale de făcut bani”. Eliminarea acestui secret, divulgarea afacerilor şi strategiilor desfiinţează practic competiţia. La ce bun să te mai străduieşti să descoperi noi oportunităţi de profit, dacă strategia ta va deveni vizibilă tuturor? O bancă bună este aceea care investeşte într-un proiect pe care concurenţii săi l-au scăpat din vedere. Dacă secretul bancar şi „opacitatea” diverselor investiţii sunt condamnate oficial, cum mai putem avea bănci bune şi bănci proaste? Vom avea doar… bănci – simple agenţii ale statului însărcinate cu acordarea creditelor, a căror funcţionare birocratică nu poate fi departajată în funcţie de competitivitate.
  Suntem tentaţi să credem că pledoaria pentru transparenţă a fost alimentată, incidental, de interesul firesc al contribuabililor de a cunoaşte maniera în care statul distribuie fondurile publice. În domeniul public, transparenţa este justificată, pentru că cetăţenii sunt îndreptăţiţi să ceară socoteală modului în care sunt cheltuiţi banii lor. Dar, în domeniul privat, transparenţa – înţeleasă ca diseminare publică a modului în care o companie acţionează – nu este justificată. Compania trebuie să dea socoteală exclusiv proprietarilor (acţionarilor). În măsura în care îi este impusă divulgarea de informaţii, dreptul de proprietate al acţionarilor are de suferit. Astfel, transparenţa nu este o valoare în sine, ci doar în relaţie cu dreptul de proprietate al celui care iniţiază un act economic.

37 comentarii

 1. Am si eu o intrebare simpla si concreta la dumneavoastra. De fapt, cer un sfat.

  Am reusit sa economisesc o suma oarecare, insuficenta pentru vreo investitie, dar care mi-ar permite de exemplu sa supravietuiesc cateva luni bune, poate si un an, in conditiile in care mi-as pierde slujba. Suma provine exclusiv din salariu, care este platit in lei.

  In toamna trecuta am schimbat toate aceste economii in euro si le-am plasat in depozite bancare. Astfel am reusit sa evit deprecierea brusca a leului. Veniturile din dobanda nu le pun la socoteala, procentul e ok insa suma in valoare absoluta este neglijabila.

  Am citit de cateva luni despre viitoarea hiperinflatie din zona USD si EUR, care, din cate am retinut eu, este asteptata pehtru sfarsitul anului 2009 sau inceputul lui 2010.

  Ce pot face eu, persoana fizica din Romania, pentru a imi proteja economiile de acest proces inflationist? Aur brut n-am cum sa cumpar. Pot spera ca in vreo moneda oarecare dobanzile la depozite vor ramane real pozitive?

  Alte investitii? Imobiliare? Exista vreo metoda de protejare sau suntem cu totii condamnati sa vedem cum ni se vaporizeaza rezultatul muncii?

  Nu ma intereseaza profitul, vreau doar sa imi conserv valoarea castigata prin munca mea.

  Multumesc anticipat.

 2. Foarte la obiect si foarte relevanta intrebarea.

  In primul rand, felicitari pt. faptul ca ai schimbat in euro. Asta e si politica mea “seculara”, ca sa zic asa! Oricat ar fi inflatia in euro, ea nu va depasi inflatia leului, asa ca stai linistit.
  O alternativa pe termen mediu ar fi investitia la bursa, dar trebuie sa asteptam reluarea clara a tendintei de crestere. Deocamdata, as mai sta in stand-by. Situatia se poate inrautati in Romania.
  Cat despre imobiliare, exista acum reale oportunitati. Am vazut cateva oferte incredibile, preturi care abia acopera costul. (Si am pretentia ca ma pricep aici!) Si e posibil sa mai scada. Dar pentru o asemenea investitie iti trebuie o suma mai mare de bani, pe care inteleg ca nu o ai.
  In concluzie, iti recomand sa mizezi pe euro in continuare.

 3. Bogdan,

  Ce inseamna “Cat despre imobiliare, exista acum reale oportunitati. Am vazut cateva oferte incredibile, preturi care abia acopera costul.” ?
  Aud asta peste tot…suna monoton…discutie de salon fara utilitate.
  Poti fii m explicit pt cei care au o suma m mare…sau ca peste tot si aici se discuta discutii?

 4. Ultimul exemplu, pe care l-am vazut acum 3 zile la Bran, o casa noua cu etaj (zidarie, termoizolatie) finisata exterior (interior nu stiu) la pretul de 55 000 euro.

 5. Multumesc pentru raspuns!

  Deocamdata mi-e clar ca raman pe euro. Insa termenul de hiperinflatie pe mine ma duce cu gandul la procente de genul 12%. In situatia aceasta crezi ca dobanzile la depozite vor fi macar 13%? Daca azi pot sa cumpar 2 oua cu banii aceia, mi-as dori ca peste 1-2 ani sa pot face macar acelasi lucru, cu banii + dobanda. Insa nu sunt sigur ca acest lucru va fi posibil intr-un mediu hiperinflationist. Iar daca acest proces afecteaza simultan si USD si EUR si inevitabil si ROL pare a fi o capcana perfecta.

  Gresesc eu? Daca nu gresesc, exista vreo iesire din aceasta capcana?

 6. Niste statistici inedite despre criza economica din Romania

 7. Bine scris.Totusi, dincolo de jargonul folosit in retorica specializata,fara prea multe sofisme care au mai degraba rolul de a complica lucrurile, viata ne ofera o cu totul alta realitate. Traim intr-o lume in care nesiguranta, conflictul, agresiunea, brutalitatea distructiva si suferinta fac parte din cotidian si considerate manifestari de normalitate. Omul este la fel: ipocrit, imoral, mincinos, brutal, violent, agresiv si lacom. Intr-o lume in care 1% din populatie detine 40% din bogatiile planetei, in care
  34000 de copii mor in fiecare zi din cauza saraciei si a unor boli care poti fi
  prevenite, intr-o lume in care 50% din populatie traieste cu mai putin de 2
  dolari pe zi este clar ca CEVA ESTE GRESIT. CRIZA ESTE UNA A CONSTIINTEI. Dumneavoastra cum explicati succesul modelulului suedez? Mi-ar facea placere, in cazul in care nu va este prea complicat, sa dezvaluiti acele mecanisme intime dupa care functioneaza cu succes economia suediei. Un stat care nu actioneaza impotriva propriului sau popor. Multumesc,

 8. daca noi romani nu ne unim,”nu ma refer numai la sindicate” nu o sa se imbunatateasca nimic in tara asta.avem prea multe taxe,impozite etc.deja suntem putini la nr.in tara si daca am construi fabrici,am oferi locuri de munca si daca nu am mai accepta scumpirile si toate impozitele… economia va creste. de ce nu luam exemple de la europeni?… italia- a scumpit benzina, a 2a zi si peco era inchis si sa nu mai spun ca nimeni nu a mai circulat cu masina.a3a zi benzina era mai ieftina. franta- a scumpit biletul de metrou, a 2a zi nimeni nu a mai circulat cu metroul.a 3a zi biletul era mai ieftin. exemple sunt destule. ar trebui guvernul sa protejeze marfa autoctona,fara sa puna taxe si impozite nesuportabile. de ce nu aveti un salariu bun? pentru ca se platesc taxe foarte mari,tva,impozite…!!! sunt si patronii zgarciti, dar vina mare o poarte guvernul!ganditi! tara asta este condusa de oameni destepti,dar hoti.au legi pentru ei nu pentru populatie.de ce bagam merele romanesti la tuica?era de preferabil sa le mancam.noi preferam sa mancam mere import pline cu chimicale si scumpe…daca un “tu” care ai carte si vrei sa fi parlamentar,sti ca poti! dar nu o sa ajunci, ca nu ai loc de comunistii de la putere. intra fata lui base sa legalizeze drogurile, iar base cand tara moare de foame legalizeaza prostitutia si se plimba prin balciuri sa faca poze cu muritorii de foame (trist)… refuzati sa mai traiti intr-o asemenea romanie.am vazut oameni imbracanduse din gunoaie si mancand de pe jos.oameni batrani care puteau fi chiar parinti sau bunici nostri.ei au muncit o viata sa traiasca din gunoi?! in loc sa gandim, la viitor si la cel de langa noi.”intr-o zi putem fi noi in locul lor!” o sa apara comentarii ca nu am scris gramatical sau nu ma mir daca scrie careva dar cine sa faca si ce sa faca…
  simplu, renuntati la vot,iesiti in strada toti sau stati in casa fara a mai produce ceva.fortati guvernul si institutiile sa scada preturile,cereti drepturile. nu fiti romani lasi. mai bine votez un Be… care sa faca ceva pt tara decat desteptii care sa ma fure…

 9. Am ajuns in situatia de azi si datorita ideii idioate de a se stopa ezploatarea marilor zacam
  inte de aur,argint,uranu,cupru etc.ce ezista la noi in tara de cand lumea.Aceasta decizie a
  permis unora,ce ar trebui judecati ca tradatori
  de tara si de neam,sa fure imense uzine de prep
  arare a acestor minereuri in valoare de milioa
  ne de dolari cu toate ca au fost alocate fondu
  ri pentru conservarea lor si a minelor aferen
  te.Doar relansarea acestei ramuri a economiei
  la standarde internationale ar putea salva
  ROMANIA de aceasta criza si a avea fonduri pent
  ru modernizarea ei.
  internationale

 10. buna

  celelalte comentarii sunt serioase despre criza si mie mi se pare ca nimeni nu stie ce inseamna criza.

  am sa va spun eu ce inseamna sa nu ai nici masa nici casa nici caiete pe ce sa scrii la sc nici pixuri si multe altele

  acel CRETIN care a inventat sau mai bn zis care a starnit caeasta valvatatie cu criza economica se pare k a reusit sa capteze atentia intregii lumi

  va sfatuiesc sa spuneti toate adevaruri;le intregii populatii romane despre acesta crzi economica.

  mulrumesc anticipat!!!
  imi cer scz dak am jicnit p cineva sau cine s-a simtit jicnit!
  la revedere
  spor in confruntarea cu criza care nu ne lasa sa dotmim noaptea

 11. Amalia, sa nu confundam criza cu saracia.

 12. Notiunea de “Criza” nu poate exista fara cea de “Saracie”, sunt prea strans legate.

  De fapt, cred ca orice “Saracie” predispune la o “Criza” (suturi in fund), prin definitie. Chestie care se repeta la Infinit pana cand Cauza este eliminata.

  Cauza principala in situatia de fata este “Socialismul”. Atat.

  🙂

 13. Am si eu o intrebare. Am de facut o dizertatie pe tema crizei economice… cum a aparut, cum s-a propagat, cum a ajuns si la noi si ce a influentat cel mai tare si nu in ultimul rand modalitati de combatere. ce surse de inspiratie sa folosesc? recomanda-mi te rog o bibliografie buna.

 14. Am si eu o lucrare pe tema crizei economice. daca ma puteti ajuta in acest sens cu vea materiale, bibliografie, v-as fi recunoscator

 15. Si eu am de facut lucrarea de licenta tot pe tema crizei economice mondiale si efectual sau asupra Romaniei. Recomand cartea “Intoarcerea economiei declinului si criza din 2008” de Paul Krugman pentru a intelege mecanismele crizei si cum a aparut. Eu inca nu am gasit nici o sursa bibliografica despre criza din Romania… poate ma poate ajuta cineva 🙂

 16. Subscriu si eu la cererile celor de mai sus. Ne ajuta cineva?
  Va multumim!:)

 17. @Bianca si oricine este interesat:
  Va rog sa imi scrieti detalii pe adresa de e-mail precizata la sectiunea “Despre mine”.

 18. Un joc românesc, foarte antrenant unde se castiga BANI REALI. Banii se scot in PayPal

  ANNO1777 este un joc online care simuleaza un sistem economic, politic si militar asemanator cu cel din lumea reala. Esti in postura unui cetatean din secolul XVII care lupta pe toate planurile pentru a avansa in ierarhia sociala. Iti poti deschide companii, poti deveni guvernant sau poti sa ridici un imperiu militar. Totul depinde numai de tine. Spre deosebire de alte jocuri de acest gen, banii virtuali din ANNO1777 pot fi schimbati in bani reali si invers. Cu alte cuvinte un succes financiar in lumea virtuala din joc devine un succes financiar si in lumea reala. ANNO1777 poate fi jucat direct dintr-un browser cum este Internet Explorer si nu necesita nici un download. Totul este gratuit

  Pentru inscrieri accesati http://www.anno1777.com/index.php?i=15420 :hi:

 19. Criza Europei (2)
  Greco-orodocsii se potrivesc ca nuca in perete in Uniunea Europeana occidentala si au declansat, dupa unii autori chiar provocat cu bun stiinta impreuna cu speculantii protestanti anglo-saxoni criza euro. Nimic neobisnuit si nici macar surprinzator dupa un mileniu de incompatibilitate, de la Marea Schisma la Conciliul Vatican II (1054-1965) si cinci sute de ani de dominatie, deformatie turco-musulmana a grecilor, bulgarilor si moldo-valahilor, integrati generos in Europa pentru a depasi traumele trecutului si a se adapta din mers rationalitatii occidentale. Pentru adeptii teoriei conspiratiei cei care au provocat criza si trag sforile din umbra sunt evreii din SUA Soros, Greenspan, Bernake, francmasonii, Grupul Bilderberg – Guvernul Mondial Secret, nu incompatibilitatea de cred-ibilitate, cred-inta, cred-it. Realitatea e mult mai simpla si vizibila pentru toata lumea dupa cum am incercat si eu sa o prezint in articolul de mai jos. Cu toate ca a trecut de la publicare un deceniu, argumente prezentate succint si desigur incomplet pot fi inca de folos, sper, si in dezbaterile actuale. Va reusi UE sa coordoneze politica economico-financiara a celor 27 de state pentru a nu mai ajunge in situatia creata de greco-orodocsi in alianta cu speculantii de peste ocean? Cand va avea UE o armata comuna, unica? Cand va fi Europa o mare putere din toate punctele de vedere, nu numai un santier in constructie?

  Piata neagra a Europei
  de Viorel Roman
  (vezi: România Mare, saptamanal, nr. 448, Bucuresti, 12 feb. 1999, S.23; Magazin cultural-istoric si de informatie, Timisoara, nr. 11 (56), nov. 1998, S.6; Timpolis, bisaptaminal de informare si literatura, Timisoara, 31 ian.- 2 feb. 2000)

  Dupa cum se stie, economia produce marfuri si servicii pentru consumatori. Piata neagra, paralela, secundara, din umbra sau ori cum am numi-o, produce exact aceleasi marfuri si servicii, insa ne declarate sau ne inregistrate de oficialitati. Acelasi lucru este valabil pe piata fortei de munca.
  In România si Rusia jumatate, in Grecia o treime, in Italia si Spania o patrime, iar in Marea Britanie o zecime, ca media intreagii Uniuni Europe (UE), din activitatea economica si comerciala se face cu bani ghiata si nu este inregistrata de autoritati.
  Consumatorului ii este, de regula, indiferent daca curatenia locuintei sale, impozitul pe tigarile de contrabanda, repararea automobilului, a instalatiei sanitare din apartament, o plomba sau proteza sa dentara, etc. este inregistrata, evidentiata in produsul inter brut (PIB) sau nu.
  Pentru statisticieni UE activitatea economica paralela, pe piata neagra etc. este cunoscuta si ea urmeaza a avea consecinte directe. Astfel obligatia Greciei, Italiei sau Spaniei fata de bugetul UE trebue sa fie corectata, majorata, iar fondul de ajutorare a somerilor din aceste regiuni subdezvoltate, trebuie diminuat proportional cu activitatea neinregistrata oficial.
  Astazi 28 de milioane de asa zis someri din UE, lucreaza la negru, activeaza pe piata neagra, paralela, din umbra etc. si ca urmare nu platesc asigurari sociale sau impozit, adica cam cit produce Marea Britanie in intregime, in timp ce 17,5 milioane de someri vesteuropeni profita de avantajele sistemului de asigurari sociale ale UE.
  La o privire mai atenta, vechiul conflict dintre mentalitatea si sistemul social-economic anglo-saxon si cel continental vestic, central-european romano-catlolic si oriental, greco-ortodox devine evident.
  Anglo-saxonii creaza locuri de munca pe banda rulanta, dar cer acceptarea unei diferentieri sociale greu de integrat in mentalitatea continental-europeana, din Uniunea Europeana, iar tarile ortodoxe din fostul Lagar comunist sunt inca intr-un proces de acumulare primitiva de capital.
  Membrii continentali ai UE sunt pentru politica impozitelor mari in favoarea celor defavorizati de soarta. O lupta social-politica, religioasa veche de o mie de ani. Mai ales ca tarile protestante Marea Britanie, Suedia si Danemarca au inca rezerve fata de o integrare in clubul monedei unice EURO.
  Criticii sistemlui de asigurari sociale continental, al UE se pling ca aici ar exista obligatiile fiscale exagerate. Adversarii lor insa afirma ca in tariile in care obligatiile fata de stat sunt mari, ca de exemplu in Austria, Suedia, Finlanda piata neagra, economia paralela este in mod surprinzator, redusa. De fapt, avem de a face cu trei mentalitati, culturi economice si religioase.
  (1) Europa de est, greco-ortodoxa, cu o activitate paralela de 50% general acceptata si de populatie si de guvernanti.
  (2) In Europa de sud, romano-catolica, activitatea paralela de 25% este relativ usor de inregistrat si de integrat, chiar daca exista conflicte in UE privind cota parte la obligatile si drepturile sociale. (Ministrul de externe al Italiei, Franco Frattini apreciaza ca piata neagra din Italiei se situiaza in prezent cam intre 19% si 22% din BIP, in Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 131, 10 iunie 2010, p.6)
  (3) In Europa de nord-vest, etica protestanta tine piata neagra sub control. Ea nu depaseste 10%.
  Aceste trei culturi pot fi reunificate numai prin luarea in considerare a decalajului de sinceritate economica. Si in cazul dialogului dintre României si Moldovei si UE trebuie sa fie luate in considerare activitatiile economice notabile de pe piata neagra, paralela etc. si in consecinta datele statistice necesita o corectare.
  Iata un aspect al realitatii economice europene mai putin cunoscut sau mai putin acceptat in mod oficial si o perspectiva fata de care nu pot fi indiferenti românii atit dornici de o integrare in structurile euro-atlantice si de o relansare economica.
  http://www.viorel-roman.ro

  Criza Europei
  1) Proiectul unitatii europene a realizat un spatiu economic cu Axa Paris-Bonn / Berlin. Refacerea Imperiul Roman de Apus /UE, a obligat Imperiul Roman de Rasarit /URSS, sa renunte la marxism-leninism si sa coopereze cu vestul. Dar fara refacerea unitatii crestine a occidentalilor cu ortodocsii, Europa e fragila.
  2) Protestantii in nord au o piata neagra de 10%, romano-catolicii in sud de 25% si ortodocsii in est de 50%. Daca luam ca baza productivitatea muncii, atunci salariile din Portugalia, Italia, Irland, Grecia, Spania, PIIGS („porcii“) sunt cu 25% mai mari decat in Germania. Fara euro PIIGS ar scadea acum cu 25% valutele si ar reface o egalitate de competivitate in UE. Cu euro insa trebuie sa scada salariile, sa reduca bugetul, ori sa sa le plateasca UE si FMI datoria pe care nu o mai pot sustine, ori ca falimentari sa revina la drahme, peso, lire.
  3) Statele au autonomie in politica bugetara, asa ca nu pot apela la altii din UE. Asta prevedea tratatul, ajuns maculatura. In acelasi timp UE e solidara. Grecia a fortat solidaritatea si Parisul vrea sa coordoneze politica celor 16 tari euro, sa creeze astfel un fel de guvern al Club Med in sud. Dar Berlinul are interese si in celelalte 11 tari UE inca fara euro, in Clubul Ger(man) din nord si est.
  4) Preluarea datoriei Greciei de 300 miliarde de euro de catre UE, crearea unui fond de interventie a UE de 750 miliarde si cumpararea de catre BCE / Banca Centala Europeana a hartiilor de valoare (indoielnica) PIIGS a lichidat vechiul euro si a creat altul, in bataia vantului din sud. Presedintele Germaniei Horst Köhler si-a data demisia pentru ca nu a vrut sa gireze incalcarea tratatelor, la care a contribuit direct si personal, si acum tot el sa semneze incalcarea lor.
  5) Dupa jumatate de secol de ocupatie, la reunificare Germaniei, Franta a impus dizolvarea marcii in euro, Rusia mutarea capitalei din granitele Imperiului Roman, din zona catolica in cea a slavilor germanizati, de la Bonn la Berlin, anglo-saxonii integrarea armatei in NATO, polonizii recunoasterea granitelor invingatorilor razboiului si evreii refacerea comunitatilor antebelice. Vae victis.
  6) Criza euro e administrata de francezi (presedintele Nicolas Sarkozy, directorul FMI Dominique Strauss-Kahn, presedintele BCE Jean-Claude Trichet) si in minoritate, Angela Merkel, cancelar al Germaniei. In afara de asta germanii percep solidaritatea ca responsabilitate, iar francezii ca euro-transfer la faliti.
  7) In ciuda tuturora Europa depinde de Axa franco-germana, englezii nu mai joaca nici un rol. De aceea la Paris si Berlin se cauta surmontarea diferentelor, pentru ca in caz contrar anglo-saxonii, carora UE / euro le este un concurent serios si o stavila inpotriva speculatiilor, va ingenunchia din nou Europa ca dupa razboaiele mondiale. Ca urmare Sarkozy a codificat in constitutia Frantei obligativitatea unui buget echilibrat, Merkel a interzis speculatiile. Ce decid celelalte tari? Fara unitate, Europa / UE / euro se dezmembreaza in trei zone.
  Diversitatea e punctul slab, dat si cel tare al Europei / UE. Tot asa cum Roma nu s-a construit intr-o zi, tot asa Europa / UE / euro, care trec acum prin cea mai mare criza de la Tratatul de la Roma din 1957, sunt intr-un proces de reconstructie a unitatii in diversitate a Occidentului romano-catolic / protestant cu Orientul ortodox. Fara o unitate crestina revine lipsa de incredere, razboiul rece. Constienti de necesitatea depasirii crizei Basescu si Daniel l-au invitat pe Papa Benedict XVI in Romania.
  http://www.viorel-roman.ro

 20. in cea se peiveste criza economica sa+r putea agrava in anul urmator.

 21. daca noi romani nu ne unim,”nu ma refer numai la sindicate” nu o sa se imbunatateasca nimic in tara asta.avem prea multe taxe,impozite etc.deja suntem putini la nr.in tara si daca am construi fabrici,am oferi locuri de munca si daca nu am mai accepta scumpirile si toate impozitele… economia va creste. de ce nu luam exemple de la europeni?… italia- a scumpit benzina, a 2a zi si peco era inchis si sa nu mai spun ca nimeni nu a mai circulat cu masina.a3a zi benzina era mai ieftina. franta- a scumpit biletul de metrou, a 2a zi nimeni nu a mai circulat cu metroul.a 3a zi biletul era mai ieftin. exemple sunt destule. ar trebui guvernul sa protejeze marfa autoctona,fara sa puna taxe si impozite nesuportabile. de ce nu aveti un salariu bun? pentru ca se platesc taxe foarte mari,tva,impozite…!!! sunt si patronii zgarciti, dar vina mare o poarte guvernul!ganditi! tara asta este condusa de oameni destepti,dar hoti.au legi pentru ei nu pentru populatie.de ce bagam merele romanesti la tuica?era de preferabil sa le mancam.noi preferam sa mancam mere import pline cu chimicale si scumpe…daca un “tu” care ai carte si vrei sa fi parlamentar,sti ca poti! dar nu o sa ajunci, ca nu ai loc de comunistii de la putere. intra fata lui base sa legalizeze drogurile, iar base cand tara moare de foame legalizeaza prostitutia si se plimba prin balciuri sa faca poze cu muritorii de foame (trist)… refuzati sa mai traiti intr-o asemenea romanie.am vazut oameni imbracanduse din gunoaie si mancand de pe jos.oameni batrani care puteau fi chiar parinti sau bunici nostri.ei au muncit o viata sa traiasca din gunoi?! in loc sa gandim, la viitor si la cel de langa noi.”intr-o zi putem fi noi in locul lor!” o sa apara comentarii ca nu am scris gramatical sau nu ma mir daca scrie careva dar cine sa faca si ce sa faca…simplu, renuntati la vot,iesiti in strada toti sau stati in casa fara a mai produce ceva.fortati guvernul si institutiile sa scada preturile,cereti drepturile. nu fiti romani lasi. mai bine votez un Be… care sa faca ceva pt tara decat desteptii care sa ma fure…
  +1

 22. vai de capu la mama romanica, blestemata tara totusi, atatia ani in comunism,atata chin dupa si mai nou inca 8 ani condusi de un betiv si zdreanta impinsa-n fata de o banda de mafioti. oameni buni tara asta are o problema

 23. codin din onesti

  pentu noi ,muritorii de rand criza adevenit insuportabila si asta datorita guvernului Boc si a d.lui Basescu care au marit tva-ul ,taierea salariilor ,pensiilor ,cresterea pretului la combustibil ,umflarea preturilor in piete de catre speculanti ,etc etc.se stie bine ca presa este a4a putere in stat si dvs.ati fost acei care a-ti luptat pentru drepturile noastre.MULTUMIM ,PENTRU TOT CE A-TI FACUT PENTRU NOI.La noi in Onesti nu a mai ramas nimic .In afara de ce se fabrica .(adica stixuri pufuleti ) nu mai e nimic si as vrea sa amintesc in acest comentariu marele uzine care stau pe butuci :comb.de cauciuc sintetic ,rafo ,termo centrala Borzesti,comb.chimic Borzesti . in campania elctorala al dlui Basescu ,cand a venit la Onesti , ne-a promis ca rafo v-a fi pornita da numai cu promisiunea am ramas ca dupa ce l-am votat si a iesit presedinte a uitat de toate .in prezent economia Onestiului se bazeaza numai pe consum findca am ramas un oras de pensionari.

 24. Dupa cum se stie, economia produce marfuri si servicii pentru consumatori. Piata neagra, paralela, secundara, din umbra sau ori cum am numi-o, produce exact aceleasi marfuri si servicii, insa ne declarate sau ne inregistrate de oficialitati. Acelasi lucru este valabil pe piata fortei de munca.
  In România si Rusia jumatate, in Grecia o treime, in Italia si Spania o patrime, iar in Marea Britanie o zecime, ca media intreagii Uniuni Europe (UE), din activitatea economica si comerciala se face cu bani ghiata si nu este inregistrata de autoritati.
  Consumatorului ii este, de regula, indiferent daca curatenia locuintei sale, impozitul pe tigarile de contrabanda, repararea automobilului, a instalatiei sanitare din apartament, o plomba sau proteza sa dentara, etc. este inregistrata, evidentiata in produsul inter brut (PIB) sau nu.
  Pentru statisticieni UE activitatea economica paralela, pe piata neagra etc. este cunoscuta si ea urmeaza a avea consecinte directe. Astfel obligatia Greciei, Italiei sau Spaniei fata de bugetul UE trebue sa fie corectata, majorata, iar fondul de ajutorare a somerilor din aceste regiuni subdezvoltate, trebuie diminuat proportional cu activitatea neinregistrata oficial.
  Astazi 28 de milioane de asa zis someri din UE, lucreaza la negru, activeaza pe piata neagra, paralela, din umbra etc. si ca urmare nu platesc asigurari sociale sau impozit, adica cam cit produce Marea Britanie in intregime, in timp ce 17,5 milioane de someri vesteuropeni profita de avantajele sistemului de asigurari sociale ale UE.
  La o privire mai atenta, vechiul conflict dintre mentalitatea si sistemul social-economic anglo-saxon si cel continental vestic, central-european romano-catlolic si oriental, greco-ortodox devine evident.
  Anglo-saxonii creaza locuri de munca pe banda rulanta, dar cer acceptarea unei diferentieri sociale greu de integrat in mentalitatea continental-europeana, din Uniunea Europeana, iar tarile ortodoxe din fostul Lagar comunist sunt inca intr-un proces de acumulare primitiva de capital.
  Membrii continentali ai UE sunt pentru politica impozitelor mari in favoarea celor defavorizati de soarta. O lupta social-politica, religioasa veche de o mie de ani. Mai ales ca tarile protestante Marea Britanie, Suedia si Danemarca au inca rezerve fata de o integrare in clubul monedei unice EURO.
  Criticii sistemlui de asigurari sociale continental, al UE se pling ca aici ar exista obligatiile fiscale exagerate. Adversarii lor insa afirma ca in tariile in care obligatiile fata de stat sunt mari, ca de exemplu in Austria, Suedia, Finlanda piata neagra, economia paralela este in mod surprinzator, redusa. De fapt, avem de a face cu trei mentalitati, culturi economice si religioase.
  (1) Europa de est, greco-ortodoxa, cu o activitate paralela de 50% general acceptata si de populatie si de guvernanti.
  (2) In Europa de sud, romano-catolica, activitatea paralela de 25% este relativ usor de inregistrat si de integrat, chiar daca exista conflicte in UE privind cota parte la obligatile si drepturile sociale. (Ministrul de externe al Italiei, Franco Frattini apreciaza ca piata neagra din Italiei se situiaza in prezent cam intre 19% si 22% din BIP, in Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 131, 10 iunie 2010, p.6)
  (3) In Europa de nord-vest, etica protestanta tine piata neagra sub control. Ea nu depaseste 10%.
  Aceste trei culturi pot fi reunificate numai prin luarea in considerare a decalajului de sinceritate economica. Si in cazul dialogului dintre României si Moldovei si UE trebuie sa fie luate in considerare activitatiile economice notabile de pe piata neagra, paralela etc. si in consecinta datele statistice necesita o corectare.
  Iata un aspect al realitatii economice europene mai putin cunoscut sau mai putin acceptat in mod oficial si o perspectiva fata de care nu pot fi indiferenti românii atit dornici de o integrare in structurile euro-atlantice si de o relansare economica.
  http://www.viorel-roman.ro

  +1

 25. “Fără autorităţi de supraveghere, creditor în ultimă instanţă şi garanţii guvernamentale, riscul activităţii bancare este suportat exclusiv de bancheri.”
  Așa să fie? Deponenții sigur n-au de suferit?
  Noi, românii, am avut cel puțin o bancă fără reglementare: Caritasul. Iar la falimentul ei “bancherii” – care or fi fost ei – au avut cel mai puțin de suferit.
  Dumneavoastră, mi se pare, susțineți că între bancheri și banii manevrați de bănci există o relație de proprietar – proprietate. Așa să fie?

 26. Orice ştire despre dispariţia unui dezertor este ciudat ?

 27. Va multumesc pentru lamuriri…drumul spre iad e pavat cu intentii bune 🙂

 28. Ar trebui ca deponentii sa nu fie in pericol chiar daca banca declara falimentul.Acest lucru este valabil pentru depozitele pana la 100000 euro.Peste acest plafon nu stiu cine te mai poate despagubi.Caritasul este o alta treaba ca si FNI(acestea nu au foat banci ci fonduri de investitii).E ca si cum eu as cumpara actiuni la bursa sa zicem la SIF-uri ,acestea intra in faliment si apoi vreau sa fiu despagubit.Acest lucru nu are cum sa se intample.

 29. Ca o completare la ce am spus mai sus mai este si urmatoarea informatie:Uniunea Europeana a propus un proiect prin care depozitele bancilor din zona euro ar putea fi garantate de Uniunea Europeana.

 30. Bancile si tot sistemul financiar sunt vinovate! Lasati bancile sa dea faliment si aveti rezultatul scontat. Noi luam bani de la fmi si pompam in banci ptr ca niste idioti de guvernanti au semnat cu bancile ca vor plati datoriile lui x, y, z daca nu plateste el!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *