22 September 2020
Home / Ideologi da' culți / Ce este fascismul?

Ce este fascismul?

Numeroasele schimburi de replici care au avut loc în ultimele zile pe tema fascismului mi-au arătat că multă lume nu înțelege bine semnificația acestui curent de gândire. De exemplu, un comentator alege să caracterizeze orientarea ideologică a lui Horia Roman Patapievici citând dezaprobator următorul paragraf din cartea acestuia, “Politice” –

“Poporul român nu a vorbit direct în istorie, iar când a început să vorbească (votul universal şi egal), a început să spună numai prostii. Cred cu convingere că garanţia progresului în România este votul cenzitar.”

Criticul adăugă:

“pentru libertarianul Patapievici, accesul bătrânilor sau al altor categorii la respectivele servicii… la autobuz, la încălzire, la tratament, la spitale, la medicamente… trebuie lăsat exclusiv în mâna pieţei libere”.

După care se întreabă:

“Poate fi caracterizată ideologia politică rezumată sumar în paragraful de mai sus drept fascism? E mult spus. Sau, altfel spus, e o exagerare, mai puţin stridentă totuşi decât cea pe care au cultivat-o ani buni respectivele eminenţe cenuşii şi care s-a manifestat în mod concret prin etichetarea ca bolşevici a tuturor celor care au îndrăznit în tot acest timp să pronunţe în România cuvinte precum „egalitate”, „stat social”, „drepate socială”, „impozit progresiv”. Domnii Patapievici şi Mihăieş nu sunt fascişti. Sunt doar exponenţii unei gândiri politice profund reacţionare.”

Cu alte cuvinte, domnul Patapievici nu este tocmai fascist, dar date fiind vederile sale liberale este un fel de semi-fascist.

Deoarece cred că în spatele acestei considerații se ascunde o mare confuzie și, de asemenea, deoarece sunt convins că pentru mare parte din tânăra generație termenul “fascism” este complet străin și are ocazia să-l învețe greșit dacă îi citește pe unii din criticii lui Horia Roman Patapievici, consider nimerit să recitim Manifestul Luptei Fasciste (publicat pe 6 iunie 1919 în ziarul Il Popolo D’Italia, condus de Benito Mussolini).

Fasci_di_combattimento

“Italieni! Acesta este programul unei autentice mișcări italiene. Este revoluționar pentru că este ani-dogmatic, inovativ și împotriva prejudecăților.

În ceea ce privește chestiunea politică, noi cerem:

 • a) Vot universal cu reprezentare proporțională și dreptul de a alege și de a fi ales pentru femei
 • b) Vârsta minimă de vot 18 ani; vârsta minimă pentru a fi ales 25 de ani.
 • c) Desființarea Senatului
 • d) Convocarea unei Adunări Naționale pentru un termen de trei ani, cu misiunea de a stabili constituția Statului
 • e) Formarea unui Consiliu Național de experți ai muncii, industriei, transporturilor, sănătății, comunicațiilor etc. cu putere legislativă și îndreptățit să aleagă un Comisar general cu rol de ministru

Pentru problemele sociale, noi cerem:

 • a) Aprobarea de urgență a unei legi care stabilește durata zilei de muncă la 8 ore pentru toată forța de muncă
 • b) Salariu minim
 • c) Participarea reprezentanților muncitorilor la deciziile comitetelor industriale
 • d) Să arătăm aceeași încredere sindicatelor (care se dovedesc demne din punct de vedere ethnic și moral) ca și directorilor fabricilor și fucnționarilor publici
 • e) Sistematizarea rapidă și complete a căilor ferate și a celorlalte modalități de transport
 • f) Modificarea legii asigurărilor în ceea ce priveste vărsta minimă de pensionare; noi propunem ca ea să scadă de la 65 la 55 de ani

În ceea ce privește chestiunea militară, noi cerem:

 • a) Înființarea unei miliții naționale cu o perioadă scurtă de instrucție și cu atribuții exclusiv defensive
 • b) Naționalizarea tuturor fabricilor de armament
 • c) Politică națională cu scopul de a promova într-o manieră pașnică cultura națională italiană în lume

În privința problemelor financiare, noi cerem:

 • a) Impozit puternic progresiv pe capital care să exproprieze o parte a tuturor averilor
 • b) Confiscarea  proprietăților tuturor bisericilor
 • c) Revizuirea tuturor contractelor militare și confiscarea a 85% din profiturile aferente.”

Acum, vă invit să mai citiți un paragraf, scris tot de Benito Mussolini, în “Doctrina Fascismului“, 1932:

“Împotriva individualismului, ideologia Fascistă promovează Statul; și promovează individul doar atât timp cât acesta coincide cu Statul, care reprezintă conștiința și voința universală a omului în istoria existenței sale. Fascismul se opune Liberalismului clasic, care a apărut din necesitatea unei reacții la absolutism și a cărui misiune s-a încheiat atunci când Statul s-a transformat în conștiința și voința poporului. Liberalismul opune Statului interesele individului; spre deosebire, Fascismul reafirmă Statul ca singura identitate reală a individului. Iar dacă libertatea este atributul omului adevărat, și nu a unei păpuși abstracte imaginate de Liberalismul individualist, atunci Fascismul este pentru libertate. Și pentru singura libertate care poate exista, libertatea Statului și a individului în interiorul Statului. Prin urmare, pentru Fascist, totul este în Stat și nimic uman sau spiritual nu există în afara Statului. În acest sens Fascismul este totalitar, iar Statul Fascist, sinteza și unitatea tuturor valorilor, interpretează, dezvoltă și oferă putere vieții oamenilor.”

Concluziile mele:

 • Votul cenzitar nu este un principiu fascist, din contră, dreptul universal de vot (ca în prezent) era clar prevăzut în Manifest.
 • Ceea ce în prezent se cunoaște sub numele de drepturi sociale, adică durata zilei de muncă, importanța sindicatelor, salariul minim, reducerea vârstei de pensionare sunt cerințe ale Manifestului fascist.
 • Impozitarea progresivă și confiscarea proprietăților au reprezentat cerințe ale fasciștilor.
 • În general liberalismul nu este un pas pe drumul către fascism, ci se opune radical fascismului, după cum spune chiar Mussolini.

Acum, că am lămurit cum stă treaba cu fascismul, oricine știe să citească poate să vadă care idei, personaje sau mișcări politice din România sunt mai apropiate de fascism. E simplu ca bună ziua. Oricum, Horia Roman Patapievici se situează în partea opusă a spectrului ideologic.

[layout show=”1″]
82 Shares
Share
Tweet
Share