20 October 2020
Home / Articole / Către o autentică politică liberală

Către o autentică politică liberală

Ce este o politică liberală? Toată lumea umblă cu liberalismul în gură. Și e firesc, fiindcă liberal sună bine. Chiar și socialiștii, de decenii, într-o anumită parte a lumii, se numesc tot liberali. Noul ministru de finanțe al Greciei este considerat marxist-libertarian – probabil cel mai nou brand liberal care există! Totuși, cu cât eticheta de liberal s-a răspândit mai mult, cu cât a crescut numărul partidelor care și-au agățat în denumire termenul liberal, cu atât politicile liberale s-au dărăpănat, cu atât am avut parte de mai puțin liberalism.

În legătură cu acest lucru, îmi amintesc un episod petrecut în timpul facultății, când la o sesiune de comunicări științifice, intrând în dialog cu un ministru al reformei sau al privatizării (care, recent, m-a catalogat drept “trădător de neam și țară”), i-am spus: „Domnule ministru, eu am o optică mai liberală.” La care el a replicat: „Dar și eu sunt liberal!” Apoi un coleg a afirmat același lucru. După care toată lumea din sală a remarcat: „Dar suntem liberali cu toții!”. Hei, stați așa, nu ne tragem chiar de aceeași curea liberală, acest lucru trebuie lămurit!

Ce înseamnă liberalismul până la urmă? Liberalismul înseamnă promovarea acordurilor de voință, a învoielilor pașnice, în fond a bunei înțelegeri – care include dar nu se rezumă la respectarea proprietății private și a dreptului de a încheia contracte. De aici se naște comuniunea de idei și sentimente, astfel se sădesc semințele prosperității întregii comunități. Liberalismul prețuiește proprietatea privată, deoarece aceasta asigură persoanei o sferă de libertate, ținându-l la adăpost de acțiunile agresive și permițându-i astfel dezvoltarea materială și spirituală. Sigur, la noi se garantează prin Constituție dreptul de proprietate, dar această prevedere este doar o vorbă în vânt. Vă amintesc, în vremea regimului Iliescu, pecând cu legea retrocedării, circula o glumă: „Vi se va da înapoi pământul. Dacă nu veți fi găsit acasă, vi se va lăsa la poartă.” Cam așa este și cu garantarea proprietății în Constituție. Sigur, avem dreptul de a munci, dar nu avem dreptul de a ne bucura de roadele muncii noastre. Avem dreptul să producem, dar nu avem dreptul să păstrăm rezultatul – decât după ce predăm statului aproape jumătate. Și credeți-mă, politicienii ar vrea să confiște 90% din munca noastră, dacă ar putea. Ei nu fac acest lucru nu fiindcă nu vor, ci pentru că se tem; le este frică de reacția naturală a societății. Morala? Guvernele nu iubesc proprietatea privată, ele doar o tolerează atunci când nu au de ales.

Gov

Este liberalismul avantajos doar pentru un anumit grup? Nici vorbă. Liberalismul nu aparține unei clase sociale, fie ea „clasa de mijloc”; el promovează bunăstarea tuturor oamenilor. Liberalismul nu este pavăza intelectuală a antreprenorilor, a burgheziei, a corporațiilor. Oamenii de afaceri nu au nimic inerent liberal, de la Adam Smith știm că ori de câte ori se întâlnesc să discute, negustorii o pun de un complot împotriva consumatorului. Și vedem o abundență de exemple care arată că banul, ca orice alt instrument sau simbol al puterii, corupe; vedem cum cei mai buni parteneri de afaceri ai corporațiilor sunt politicienii, care le ajută să obțină sau să-și păstreze privilegii de monopol, în schimbul finanțării campaniilor de propagandă.

Trebuie afirmat răspicat: liberalismul este benefic pentru toată lumea. Liberalul este un umanist. Liberalul respectă proprietatea privată întâi de toate fiindcă își iubește aproapele ca pe sine însuși. Cei mai mari beneficiari ai libertății nu sunt bogații, baronii sau mogulii – care pot foarte simplu să-și conserve avuția intrând în combinație cu statul pentru a bloca concurența și ascensiunea noilor antreprenori. Cei mai mari beneficiari ai libertății sunt persoanele sărace, angajații ale căror salarii reale cresc pe măsură ce acumularea de capital duce la creșterea producției de mărfuri și servicii.

Concret, ce înseamnă politică economică autentic liberală astăzi în România? Ca să ne referim la evenimentele recente, înseamnă ea oare pur și simplu scăderea taxelor? Nu. Ca în cazul oricărei acțiuni umane, și în măsurile politice trebuie să ținem cont de duhul cu care sunt întreprinse, de sensul lor ultim, de scopul fundamental. Pe șleau, ce ne mână să scădem taxele? Sau, ca să apelez la un exemplu, pentru că oricum este 1 martie și luna cadourilor – pentru ce facem noi cadouri? Doar pentru a impresiona, pentru a ne furișa în sufletul celui de lângă noi, pentru a ne demonstra bunele intenții? Așadar, pentru ce scădem taxele? Pentru a colecta mai mulți bani la buget și pentru ca statul să controleze o parte încă și mai mare din PIB? Aceasta nu este politică liberală, ci machiavelism. Relaxarea fiscală înfăptuită cu scopul creșterii veniturilor bugetare nu este decât o slăbirea cu viclenie a lesei în care sunt ținuți cetățenii cu scopul creșterii sferei puterii politice pe termen lung.

Politica liberală urmărește, printre altele, scoaterea cetățeanului de sub opresiunea statului; destrămarea barierelor care stau în calea cooperării pașnice, voluntare, reciproc avantajoase între indivizi, în calitatea lor de producători, consumatori, angajatori, salariați, investitori sau capitaliști. Scoaterea cetățeanului de sub mecanismul infernal al opresiunii instituționalizate, eliberarea oamenilor din dependența  pe scurt, diminuarea puterii statului.

Prin urmare, aici este valabil principiul enunțat de un economist celebru: dacă veniturile bugetare nu s-au redus, înseamnă că impozitele nu au scăzut suficient! Iar reducerea atribuțiilor statului înseamnă restrângerea cheltuielilor publice, în pas cu scăderea poverii fiscale.

Cum ajungem la o politică liberală? Prin schimbarea ideilor, a opiniei publice. Nu există guvern liberal, așa ceva este împotriva naturii politicii. Un alt mare economist și liberal clasic spunea: „Expresia <<Guvern liberal>> este o contradicție în adaos. Guvernele trebuie să fie forțate să adopte liberalismul prin opinia generală a oamenilor; că ele ar putea adopta o conduită liberală de bunăvoie, asta este o iluzie.”

Sper ca dumneavoastră, alături de mine, să contribuim la schimbarea opticii convenționale în România, în direcția unei veritabile politici liberale.

Vă urez succes și vă mulțumesc.

***

Bogdan Glăvan – discurs ținut la lansarea Partidului M 10, 1 martie 2015.

84 Shares
Share
Tweet
Share